Xiu Ji Ikan Bilis Yong Tau Fu : ลูกชิ้นปลาที่ชนะโหวตขวัญใจชาวสิงคโปร์

วันนี้นิดาจะพาไปทานลูกชิ้นปลา “Xiu Ji Ikan Bilis Yong Tau Fu” ที่ได้รับการโหวตว่าเป็นผู้ชนะรางวัล Singapore Hawker Masters ปี 2012 จากร้านค้าจำนวน 10,000 ร้านที่ผู้อ่านนสพ.Straits Times และ Lianhe Zaobao กว่า 14,000 คนโหวตให้ (โดยรอบสุดท้ายจะมีคณะกรรมการไปชิมร้านที่เข้ารอบ) ใครจะไปชิมร้านข้าวหน้าไก่มิชลินที่ China Town Complex Markets ระหว่างรอไปชิมร้านนี้ด้วยนะคะ แต่เป็นล็อคที่ 02-88 ร้านนี้ขายมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าน Sago Lane ถึง 60 ปี แล้วย้ายมาที่ปัจจุบันได้ 29 ปีแล้ว…แม่เจ้า จะครบ 100 ปีอีกไม่นาน               Map: #02-88 , […]

See More