Skydiving @ Queenstown ,New Zealand : ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องลอง

วันนี้ นิดาจะพาไป โดด skydiving @ Queenstown ,New Zealand คะ เชื่อมั้ยว่าเป็นคนกลัวความสูงมว๊ากกก แต่อ่านเจอว่าคนยุโรปมา NZ เพื่อมาเล่นพวก adventure เพราะถูกกว่าครึ่งหนึ่ง ความงกพุ่งพล่าน…ของถูกเราต้องลอง พูดเลยว่าครั้งหนึ่งในชีวิตขอให้ทุกคนได้โดด วิวสวยมากเห็นโลกเป็นมุมโค้ง ประทับใจสุดๆคะ                          

See More