Eminent Frog Porridge Seafood Restaurant : โจ๊กขากบสิงคโปร์

วันนี้นิดาจะพาไปทานโจ๊กขากบเจ้าดังของสิงคโปร์กันคะ “Eminent Frog Porridge Seafood Restaurant” ร้านนี้อยู่ย่าน Geylang นั่งแท็กซี่ออกมาค่อนข้างไกลจากในเมือง แถวนี้ไม่แนะนำให้ผู้หญิงมาเดินเล่น ร้านข้างทางเหมือนพัฒนพงศ์เลยคะ มี Sex shop ด้วย นิดารีบชิมรีบกลับ (ขอออกตัวก่อนว่าวันนี้ค่อนข้างอิ่มเลยมาชิมจริงๆ สั่งนิดเดียวเลยคะ)           Location : Geylang 323 ,Geylang Road (Larong 19),Singapore Opening Hours: 17.00-04.00 น. Google Map : #นิดาจะพาไป #nidajapapai #nidajapapaisingapore

See More